torsdag 2 juli 2009

Juni 1996 Killings at Abu Salim Prison


Libyen Juni 1996 massaker i Abu Salim-fängelset


Under sommaren 1996, började berättelser om ett massdödande i Tripoli's Abu Salim fängelse, spridas utanför Libyens gränser. Detaljerna var sparsamma, och inledningsvis förnekade regeringen att en massaker hade ägt rum. Libyska grupper utanför landet har sagt att upp till 1200 fångar hade dödats.
Under 2001 och 2002, började de libyska myndigheterna informera vissa familjer med en släkting i Abu Salim att deras familje-medlem hade dött, även om de inte gav dem kroppen eller uppgifter om dödsorsaken. I april 2004 erkände Libyens ledare MuAmmar al-Kadafi officiellt att dödandet hade ägt rum i Abu Salim, och sade att fångarnas familjer har rätt att få veta vad som hände.

I maj 2005 besökte Human Rights Watch Abu Salim fängelset, som drivs av inre säkerhetstjänst. Chefen för byrån Kol. Tohamy Khaled sade att regeringen hade inlett en utredning av incidenten 1996, men har inte lämnat uppgifter om hur eller när undersökningen ägt rum. Human Rights Watch har därefter bett den libyska regeringen om närmare detaljer om undersökningen, men regeringen har underlåtit att svara.


Libya
June 1996 Killings at Abu Salim Prison

In the summer of 1996, stories began to filter out of Libya about a mass killing in Tripoli’s Abu Salim prison. The details remained scarce, and the government initially denied that an incident had taken place. Libyan groups outside the country said up to 1,200 prisoners had died.
In 2001 and 2002, Libyan authorities began to inform some families with a relative in Abu Salim that their family-member had died, although they did not provide the body or details on the cause of death. In April 2004 Libyan leader Mu`ammar al-Qadhafi publicly acknowledged that killings had taken place in Abu Salim, and said that prisoners’ families have the right to know what took place

In May 2005 Human Rights Watch visited Abu Salim prison, run by the Internal Security Agency. Head of the agency Col. Tohamy Khaled said the government had opened an investigation into the 1996 incident, but did not provide information on the manner or timing of the investigation. Human Rights Watch subsequently asked the Libyan government for details on the investigation, but the government failed to reply.
Demonstranterna utanför Libyska ambassaden i Stockholm
30 juni 2009

Inga kommentarer: